Centre Quiropràctica

Dr. Joaquim Valdivia Tor
Especialista en Columna Cervical - Atlas Orthogonal

Girona

Quiropràctica: El tractament

El tractament primari del nostre centre es basa en l’ajust de la columna cervical, més específicament, l’ajust de la primera vèrtebra, l’atles, en relació al cap i a la resta de les cervicals i columna vertebral.

  • Correcció de la columna vertebral

Aquest ajust afecta tota la columna vertebral.

Atlas Orthogonal

L’ajust vertebral consisteix en posicionar correctament una vèrtebra lleugerament desplaçada (subluxació vertebral). Això s’aconsegueix a través d’un sistema segur, eficaç, científic i sense dolor.

Aquest sistema, conegut a EUA amb el nom “Atlas Orthogonal”, es basa en la palpació dels dos primers nervis cervicals, la mesura de la longitud de les cames i l’anàlisi de 3 radiografies per conèixer exactament el desequilibri produït a la columna cervical superior (diagnòstic clínic).

  • Análisis de Atlas Orthogonal

    Atlas Orthogonal

Correcció de l'atles

Un cop es coneixen aquests factors necessaris es procedeix amb l’ajust a través d’un instrument molt suau especialment dissenyat per corregir l’atles (tractament).

  • Correcció de l'atles

    Correcció de l'atles

Després de l’ajust es valoren els canvis produïts en la palpació, longitud de cames i en 2 radiografies més.

El tractament secundari del nostre centre es basa en tècniques quiropràctiques estàndards.

El nombre de visites i temps necessari per a la millora de cada pacient depèn:

* Del tipus de problema amb que es presenta (migranyes, vertigen, etc.).

* De la intensitat del problema.

* Del temps que porta aquest problema afectant la seva salut.

* De l’estat de la seva columna vertebral.

* Del tipus de subluxació que es veu a la radiografia.

* De la seva edat.

* Del seu estat de salut actual.

* De com segueix el programa de visites recomanat pel seu cas.

La majoria d'aquestes dades s'obtenen durant la primera visita. 

Persones de totes les edats poden beneficiar-se d’aquest mètode ja que no implica riscos.

Aquest tractament ofereix solucions per problemes de salut com:

Hèrnia Discal Dolor de mandíbula Lesions esportives
Torticoli Escoliosi Fibromiàlgia
Fuetada cervical Mal d'esquena Paràlisi de Bell
Migranyes Part dificil Neuràlgia del trigemin
Vertigen Pediatria "Casos perduts"
Mals de coll Mals de cap Accidents de transit

La nostra Consulta Quiropràctica és un dels pocs centres quiropràctics que ofereix aquest tractament a Europa.

Per més informació sobre aquest sistema visiteu: 

Atlas Orthogonal USA