Centre Quiropràctica

Dr. Joaquim Valdivia Tor
Especialista en Columna Cervical - Atlas Orthogonal

Girona

Columna cervical

La columna cervical està composta per 7 vèrtebres. La primera i la segona es coneixen amb el nom d’atles i axis. Les altres no tenen un nom específic (tercera, quarta...).

La columna cervical vista de costat forma una corba anomenada lordosi normal.

 • lordosi normal (quiropractica)

  Lordosi normal

Vista per davant o darrera, tindria que ser vertical o més pròxima a vertical possible.

 • columna cervical (quiropractica)

  Columna cervical equilibrada (després del tractament)

Atles

 • vertebras cervicales (quiropractica)

  Columna cervical

L’atles és la primera vèrtebra de la columna vertebral i la primera porta d’entrada i sortida d’informació del cervell cap a la resta del cos (sistema nerviós).

L’atles articula amb el cap i la segona vèrtebra (l’axis) d’una manera diferent a les altres vèrtebres. L’articulació no conté cap disc intervertebral i tan sols s’uneix amb lligaments.

Artèries vertebrals

 • arterias vertebrales (quiropractica)

  En vermell: artèries vertebrals

 

 

També en aquesta zona, les artèries vertebrals fan varis girs de 90º per pujar cap al cervell.

La compressió de les artèries vertebrals per desequilibris produïts en la columna cervical ("subluxacions vertebrals"), pot causar tinnitus, alteracions visuals, dificultat per parlar i empassar, i altres problemes de salud:

Migranyes Mals de cap Paràlisi de Bell
Vertigen Epilèpsia Neuràlgia del trigemin

Aquesta situació fa que la zona cervical alta (atles i axis) sigui molt delicada.

 • cervicales desequilibradas (quiropractica)

  Columna cervical desequilibrada (abans del tractament)