Centre Quiropràctica

Dr. Joaquim Valdivia Tor
Especialista en Columna Cervical - Atlas Orthogonal

Girona

Epilèpsia i convulsions

Es desencadenen quan les cèl·lules nervioses de l’encèfal (cervell i altres parts) produeixen una descàrrega elèctrica anormal que interrompen temporalment la funció elèctrica normal de l’encèfal.

Existeixen diferents tipus de convulsions i poden produir-se per diferents causes: un part difícil, traumatismes al cap, problemes del sistema nerviós, etc.

Els símptomes poden ser de diversa intensitat depenent del tipus de convulsió: sacsejades de braços i cames, rigidesa del cos, pèrdua del coneixement, mirada fixa, etc.

Quan les convulsions son causades per caigudes sobre el cap o problemes de columna cervical, el tractament quiropràctic específic cervical Atlas Orthogonal pot ajudar a la resolució o millora d’aquests casos.