Centre Quiropràctica

Dr. Joaquim Valdivia Tor
Especialista en Columna Cervical - Atlas Orthogonal

Girona

Dolor de mandíbula

  • dolor de mandibula

    Postura associada amb dolor de mandíbula

També conegut com síndrome de l’articulació temporomandibular o síndrome ATM.

L’articulació de la mandíbula, al no estar ben alineada i sincronitzada, pot produir dolors en mastegar, parlar, obrir la boca, empassar, etc.

La causa primària d’aquest desordre és la tensió excessiva dels músculs que controlen les funcions relacionades amb la mandíbula (mastegar, deglutir i parlar). Aquesta tensió en els músculs pot tenir origen en la  columna cervical (també emocional en ocasions).

Alguns símptomes associats poden ser: migranyes, dolor cervical, fuetada cervical, mareigs, entre d’altres.