Síndrome crani-cervical

Definició, símptomes i diagnòstic

Síndrome crani-cervical
Es defineix com a síndrome crani-cervical el conjunt de cefalees vasculars post-fuetada, dolor cervical no-discogènic, i signes i símptomes neurofisiològics globals i neurològics multifocals del tronc de l'encèfal sense necessitat de lesió traumàtica cerebral o síndrome de post-commoció, detallats a continuació.
 
Símptomes per síndrome crani-cervical:
Les lesions de fuetada cervical resulten en la síndrome crani-cervical, un complex de símptomes que inclouen:
* El sine qua non del desordre crònic inhabilitador és la intractable cefalea-migranyosa post-fuetada, en associació amb dolor cervical.
* Coincident amb l'anterior, es manifesten multitud de molèsties subjectives i troballes físiques que són virtualment impossibles de localitzar i unificar per normes convencionals. Aquestes inclouen: dificultat en concentrar-se i enfocar-se, disminució de la memòria, alteracions visuals, tinnitus, atàxia, nàusees i vòmits, alteracions autonòmiques, parestèsies, debilitat i dolor crònic.
 
Un estudi realitzat a 39 subjectes (11 homes, 28 dones amb una mitjana de 34.5 anys) amb cefalees-migranyoses intractables per post-fuetada severa amb origen en la unió occipital-cervical amb migració a les àrees vèrtex i/o retro-orbitals, crònics. Normalment experimentaven fono-fotofòbia i nàusea. L'interval mitjà d'aparició de l'inici de la cefalea des de l'accident va ser de 12 hores, amb un 34% informant de l'inici de les cefalees en el lloc de l'accident. La intensitat mitjana de les cefalees va ser de 8.64 sobre 10. La freqüència mitjana de les cefalees a el menys 1 per dia de durada 16:03 h. de mitjana. 18 dels pacients (46%) van descriure les cefalees com constants. Només 5 de 38 pacients (13,16%) havien experimentat cefalees abans del trauma. Cada pacient va explicar els efectes devastadors de les cefalees després de l'accident en les seves vides diàries, professionals, familiars, etc. A aquest tipus de malalts, al no ser diagnosticats correctament, a vegades se'ls classifica com "disfuncionals", "contistes" o simplement "bojos".
 
Diagnòstic per imatge de la síndrome crani-cervical:
Es destaca la importància de l'ús de:
* Videofluoroscòpia cervical digital en moviment (Vídeo-fluoroscopic cervical digital motion Xray - cDMX).
* Ressonància magnètica vertical posicional fonar (Upright fonar Positional MRI scanning - CpMR1).
 
per al diagnòstic de:
* Inestabilitat lligamentosa lateral de C1-C2.
* Lligament transvers i els 2 lligaments alars.
* Sinovitis-capsular en C1 i ectòpia tonsilar cerebel·losa.
 
 


  1. US Census Bureau: Statistical Abstract of the United States. US Census Bureau, 2012, pp 693.

  2. Packard RC: The relationship of neck injury and post-traumatic headache. Curr Pain Headache Rep 2002;6:301-307.

  3. Krafft M, Kullgren A, Tingvall C, Bostrom O, Fredriksson R: How crash severity in rear im-pacts influences short-and long-term consequences to the neck. Accid Anal Prev 2000;32:187-195.

  4. Spitzer WO, Skonron ML, Salmi LR, Cassidy ID, Duranceau J, Suissa S, Zeiss E: Scientific monograph of the Quebec Task Force on Whiplash-Associated Disorders: redefining ‘whiplash’ and its management. Spine 1995;20(suppl 8):IS-73S.

  5. Freeman MD, Croft AC, Rossignol AM, Weaver DS, Reiser M: A review and methodologic critique of the literature refuting whiplash syndrome. Spine 1999;24:86-96.

  6. Ferrari R, Russell AS, Carroll LJ, Cassidy ID: A re-examination of the whiplash associated disorders (WAD) as a systemic illness. Ann Rheum Dis 2005:64:1337-1342.

  7. HIS Classification ICHD-II: Acute headache attributed to whiplash injury [S 13.4] and chronic headache attributed to whiplash injury [S13.4]. http://ihs-classification.org/en/02_klassifika-tion/03_teil2/05.04.00_necktrauma. html.

  8. DMX Works: Homepage, www.dmx-works.com.