Ressonància magnètica vertical

La importància de la ressonància magnètica vertical per al diagnòstic de la zona crani-cervical

La zona crani-cervical és clau a la columna vertebral, per la seva anatomia, biomecànica, etc.
El pes del cap (entre 4,5 i 5 kg) exerceix pressió significativa en posició vertical (vs supina) en la unió crani-cervical i columna cervical pot resultar en alteracions significatives en RM vertical vs supina, podent-se mesurar no només alteracions biomecàniques (com invaginació basilar mitjançant l'angle "clivoaxial") que puguin afectar la medul·la espinal, sinó també alteracions en altres contingut del forat magne (drenatge venós, flux de sang i flux de el fluid cerebroespinal):
1- Venes vertebrals: que drenen l'encèfal en posició vertical.
2-Artèries vertebrals: que aporten sang a el tronc de l'encèfal, cerebel i aspectes interns dels lòbuls temporals i occipitals de l'encèfal.
3-El espai sub-aracnoide de la medul·la, que conté fluid cerebroespinal i és continu amb les cisternes de l'encèfal.
 
Smith FW, Dworkin JS(eds): The Craniocervical Syndrome and MRI. Basel, Karger, 2015, pp 1- 8
 
L'angle "clivoaxial" o "cervico-medul·lar" es mesura com mostra la fotografia. Els valors normals són aprox. 158º (rang 139º-175º).
 
 
 

Ressonància magnètica vertical