MALS DE CAP I MIGRANYES

Els mals de cap i migranyes poden arribar a fer la vida impossible a moltes persones que han de viure planejant el seu dia a dia en funció de si pateixen o no el problema en aquell precís moment. Moltes d’aquestes persones ja han provat infinitat de “tractaments”, han visitat  “grans especialistes” de tot arreu sense obtenir resultats, i han de viure depenent d’una forta dosi d’algun medicament que, a llarg termini, tampoc acaba fent gaire res per alleujar-los el dolor.
I ens podem preguntar: com pot ser que vivint al 2014 i amb tots els avenços científics i tecnològics actuals, encara hi hagi gent que pateixi mals de cap i migranyes? La resposta és que es desconeix o no interessa saber una de les causes importants i una manera de millorar aquest tipus de problemes.
A vegades pensem que la solució a un gran problema ha de ser complexa, però sovint acaba essent simple, lògica i de sentit comú. La raó per la qual hi ha gent que pateix mals de cap i migranyes moltes vegades està associada a una columna cervical desequilibrada. Part del reg sanguini cap al cervell circula per les artèries vertebrals, que transcorren per les vèrtebres cervicals, i que en la zona superior donen quatre voltes amb girs de 90 graus per arribar al seu destí. Una petita desviació d’aquestes vèrtebres cervicals, sobretot de la primera i la segona (atles-axis), pot afectar el reg sanguini cap al cervell i produir una condició “d’isquèmia”, que pot acabar causant els símptomes típics de mals de cap i migranyes.
 
Una vegada identificada la causa de forma lògica, i basant-nos en anatomia i fisiologia (estructura i funcionament del cos humà), es pot analitzar de forma personalitzada cada cas per tal d’aplicar el tractament precís i corregir l’origen del problema: la petita desviació cervical (i no els efectes secundaris, els dolors i els malestars).
Corregir la causa del problema en lloc de tractar-ne els “efectes secundaris” és l’objectiu de Joaquim Valdivia, doctor en Quiropràctica (EUA) i especialista en aquest tipus de desequilibris d’esquena (subluxacions vertebrals) que pateix tanta gent avui dia.
 
Trobar-se bé és una possibilitat i no només una esperança sempre que se segueixin els passos adequats i sense presses.