Dolor crònic d'esquena

Dolor crònic de columna vertebral

   La majoria de pacients que ens visiten tenen problemes d'esquena des de fa més de 6 mesos de durada. Aquests problemes de salut es coneixen com a problemes de dolor crònic i requereixen una atenció particular.
   La Dra. Kate Lorig és una autora i especialista reconeguda mundialment per la seva obra sobre el maneig dels problemes de salut crònics. Vegem la seva opinió:
    Actualment, les malalties cròniques són la principal causa de discapacitat, el motiu principal pel qual els pacients visiten el metge, i la raó del 70? les despeses d'atenció mèdica. L'actual sistema d'atenció mèdica, dissenyat a principis del segle passat per fer front a les malalties agudes, no va canviar quan les malalties cròniques es van convertir en el principal problema, i per això l'actual sistema d'atenció sanitària no és eficaç ni eficient.
   Els problemes de salut es poden classificar com a «aguts» o «crònics». Els problemes de salut aguts generalment comencen sobtadament, es deuen a una sola causa, es diagnostiquen sovint fàcilment, duren poc temps i milloren amb medicació, cirurgia, descans i temps (per exemple, una apendicitis).
    Si bé no hi ha cura per a les malalties cròniques, la seva gestió al llarg del temps és bàsica. El dolor crònic és un dolor que dura o es repeteix durant mesos o anys. Generalment, el dolor es considera crònic si compleix una de les característiques següents: dura més de 3 mesos, té una durada de més d'1 mes després de la remissió de la lesió o el problema que va causar inicialment el dolor es repeteix amb intermitència al llarg de mesos o anys. Aquest tipus de dolor s'associa a malalties cròniques (com càncer, artritis, diabetis o fibromiàlgia) o a una lesió que no es guareix.
    El dolor crònic es produeix de vegades quan els nervis esdevenen més sensibles al dolor. Per exemple, la causa original del dolor pot estimular de manera reiterada les fibres i les cèl·lules nervioses que detecten, envien i reben els senyals del dolor. Aquesta estimulació repetida pot modificar l'estructura de les fibres i cèl·lules nervioses (allò que s'anomena remodelació) o fer-les més actives. Com a resultat, el dolor apareix amb estímuls que normalment no són dolorosos, o els estímuls dolorosos poden semblar més intensos. Aquest efecte s'anomena sensibilització (https://www.msdmanuals.com/).
    Per a un tractament eficaç d’una malaltia crònica, el pacient ha de participar contínuament en diferents pràctiques assistencials. El pacient és el que més sap sobre les conseqüències de la malaltia crònica i les teràpies, i ha d'aplicar aquest coneixement per guiar la gestió al llarg del temps. Per aconseguir que el tractament sigui eficaç, el pacient i el professional de la salut han de compartir coneixements i responsabilitat en el procés d'atenció sanitària.
    El pacient ha de ser un company actiu, aplicant-ne els coneixements contínuament al procés d'atenció. Tot i això, inicialment el pacient no té experiència en aquest nou rol i ha d'aprendre a ser un participant efectiu. Els professionals de la salut, a més de prestar uns serveis professionals orientatius, ara es converteixen en mestres, ajudant el pacient en el desenvolupament de pràctiques sanitàries qualificades. L'essencial d'una atenció adequada per a les malalties cròniques és que pacients i professionals de la salut s'associïn a la gestió del temps. La clau de l’èxit és la continuïtat i la integració de l’atenció per part dels professionals de la salut participants.
    El compliment per part del pacient de les seves responsabilitats determinarà el resultat del tractament durant un període comunament mesurat en anys.
    Cada conseqüència d'una malaltia crònica pot canviar a mesura que es desenvolupa en el temps, pot interactuar amb altres conseqüències i, de vegades, pot afectar la biologia de la malaltia. Per tant, per a cada pacient hi ha una evolució clínica canviant.
    Tot i que l'actitud no pot guarir les malalties cròniques, una actitud positiva i una certa autogestió poden facilitar molt el procés. Les habilitats poden fer que sigui més fàcil viure amb les malalties.
    Una de les claus per fer front a l'impacte de qualsevol malaltia és el grau de compromís de la persona a l'autogestió.
    Manejar una malaltia crònica, com manejar una família o una empresa, és una tasca complexa. Hi ha molts girs, voltes, camins intermedis i correccions per fer. En aprendre com autogestionar-te, pots alleujar el malestar de condició de salut.
    La clau de l’èxit en qualsevol emprenedoria és, primer, decidir què vols fer; segon, decidir com ho faràs; i, finalment, adquirir un conjunt d'habilitats i posar-les en pràctica fins que les dominis. De fet, dominar aquestes habilitats és una de les feines més importants de la vida.
Alguns dels pacients més exitosos són persones que pensen en la malaltia com un camí. Aquest camí, igual que qualsevol camí, experimenta alts i baixos. De vegades és pla i llis. Altres vegades, el camí es torna dur. Per fer aquest camí, cal utilitzar moltes estratègies. De vegades pots anar ràpid; altres vegades has de reduir la velocitat. Hi ha obstacles per superar.
    Recorda, tu no ets el causant de la malaltia o ni el responsable de no poder curar-la, però sí que ets responsable de prendre les mesures necessàries per gestionar la teva malaltia.