Chiari I y fuetada cervical

Ressonància magnètica vertical per al diagnòstic de pacients amb Chiari I i fuetada cervical

La importància de la ressonància magnètica vertical per al diagnòstic de pacients amb Chiari I i fuetada cervical.
La ressonància magnètica (RM) a la regió crani-cervical amb el subjecte en posició vertical (vs posició decúbit supí) ha mostrat major sensibilitat i incidència (a causa dels efectes de la gravetat) en el diagnòstic de condicions com ectòpia

Chiari. Fuetada cervical.