Centre Quiropràctica

Dr. Joaquim Valdivia Tor
Especialista en Columna Cervical - Atlas Orthogonal

Girona

Disfuncions i dolors

Quan el cos humà rep un impacte, en aquest cas degut a un accident de trànsit, totes les estructures del cos (lligaments, articulacions, tendons, músculs…) poden patir un dany important.

L’ esquinç cervical suposa la desestabilització dels lligaments cervicals i en conseqüència, el desequilibri de la columna cervical (“subluxació vertebral”). Això comporta un dany per al sistema nerviós que acaba desencadenant una sèrie de símptomes de caràcter diferent en molts casos.

  • Problemas de salud (accidentes de tráfico)

    Disfuncions i dolors

Algunes de les disfuncions i dolors relacionats amb la fuetada cervical son:

Mal d'esquena Vertigen Torticoli
Mals de coll Mals de cap Hèrnia Discal
Dolor de mandíbula Migranyes Fibromiàlgia
Epilèpsia Paràlisi de Bell Neuràlgia del trigemin
Brunzits d'oïda - Tinnitus - Visió borrosa - Dolors facials - Suors - Parestèsies  

Alguns d’aquests símptomes estan exposats en l’ apartat problemes de salut. Els demés es troben en aquest mateix apartat.

El tractament quiropràctic Atlas Orthogonal que s'ofereix al nostre centre s’especialitza en la columna cervical i ofereix solucions al síndrome de fuetada cervical (o esquinç cervical) de manera eficaç, sense medicaments ni cirurgia.

Brunzits d’oïda (tinnitus) i visió borrosa

Brunzits d’oïda (tinnitus) i visió borrosa es poden produir degut a la lesió en la columna cervical i les arteries vertebrals (“síndrome vertebro-basilar”).

Dolors facials i suors

Dolors facials i suors poden deure’s a algun dany produït en la medul•la cervical, nervis cranials, arteries vertebrals…

Parestèsies

Las parestèsies son sensacions de formigueig i adormiment en les mans que solen patir una gran majoria de pacients que han sofert un esquinç cervical.